NEON Architekci

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa NEON Sp. z o. o., Grupa NEON Sp. z o. o. Sp. k., NEON Marta Bylica-Śnioszek i NEON Krystian Haraszczuk

 • Państwa dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres inwestycji i zamieszkania, adres e-mail, oraz dane niezbędne do realizacji umów.

 • Celem zbierania danych jest realizacja wzajemnych umów i zobowiązań.

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy biuro@neonarchitekci.pl

 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.

 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wzajemnych zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies, korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej

ok, w porządku!